Viskas apie rankinio stabdžio ir sankabos trosus

 

Rankinio stabdį galima įjungti įvairiais būdais: elektroniniu būdu, pasitelkiant apkaboje esantį aktyvatorių, taip pat aktyvatoriumi, sumontuotu stabdžių apkaboje, arba mechaniškai, naudojant plieninį trosą. Esant centriniam aktyvatoriui galutinė stabdžių jungtis vis tiek dažnai projektuojama pasitelkiant plieninį trosą. Todėl nesvarbu, ar rankinio stabdis ijungiamas mygtuko paspaudimu, ar vis dar patikimumo nepraradusia rankinio stabdžio svirtimi – daugumoje atvejų judėjimo perdavimui vis tiek yra reikalingas trosas.

Sankaba gali būti aktyvuojama hidrauliniu būdu, pasitelkiant pagrindinį ir pagalbinį cilindrą. Kitais atvejais ji aktyvuojama mechaniškai – šiam tikslui pasitelkiamas plieninis trosas. Tam tikruose modeliuose troso laisvoji eiga reguliuojama rankiniu būdu, kitais atvejais įtempimas reguliuojamas automatiškai.

Automobilių rankinio stabdžio bei sankabos trosus sudaro lanksti plieninė vidinė dalis, iš susukto plieno sudaryta išorinė dalis bei tvirtinimo taškai. Vidinė dalis gali būti padengta tam tikra danga. Trosas apsaugomas plastikine mova. Tam tikrais atvejais po išoriniu troso kanalu gali būti diegiama papildoma plastikinė vidinė mova – dėl šio aspekto užtikrinamas tolygesnis troso veikimas. Trosuose diegiami specialūs galai, taip pat daugumoje atvejų prie trosų tvirtinami ir laikikliai – šie komponentai reikalingi montuojant komponentą į automobilį. Trosų galai gali būti užspaudžiami arba užliejami. 

Trosai gaminami iš supintų gijų. Šis sandaros ypatumas suteikia lankstumo, kadangi gijos gali sklandžiai judėti viena kitos atžvilgiu. Kuo plonesnės gijos, tuo trosas lankstesnis. Jų supynimas suteikia reikiamą tvirtumą atitinkamos jėgos perdavimui. Kaip palyginimą galima paminėti tradicinio droselinio vožtuvo vientisą plieninį trosą, kuris nėra itin lankstus, tačiau bet kokiu atveju tinkamai perduoda judėjimą. 

Galutinai sumontavus trosą ir jo galus visa atitinkama sistema turi pasižymėti pakankamu atsparumu – tik tokiu būdu galima užtikrinti tinkamą jėgos perdavimą esant dideliam ciklų skaičiui.

TROSŲ ATSPARUMO CHARAKTERISTIKOS: 

Rankinio stabdžio trosai: 400 N 

Sankabos trosai: 250 N

SANKABOS TROSO REGULIAVIMAS 

Iš esmės egzistuoja 2 skirtingi sankabos trosų reguliavimo variantai: 

1. Įprastas rankinis reguliavimas reguliuojant atitinkamą varžtą. 

2. Sudėtingesnis automatinis reguliavimas.

Automatinio reguliavimo mechanizmai gali būti įvairių tipų ir daugumoje atvejų juose sankabos troso pakartotinis įtempimas neįmanomas.

Tai reiškia, kad montavimo metu tampa svarbus operacijų eiliškumas. Iš pradžių pritvirtinamas trosas, ir tik tada, kada jis yra pilnai sumontuotas, atleidžiamas automatinio reguliavimo mechanizmas. Jei mechanizmas atleidžiamas prieš troso montavimą – sistema tinkamai neveiks. Siekiant išspręsti panašias problemas sankabos trosai vis dažniau montuojami su naujomis automatinio įtempimo sistemomis, kurias galima naudoti pakartotinai arba kuriose galima iš naujo nustatyti reikiamą įtempimą