Saugos priemonės: savalaikė stabdžių patikra

 

Stabdžių trinkelės, saugumo požiūriu, yra svarbios besidėvinčios dalys. Atsižvelgiant į tai, itin svarbus mechaniko pastabumas ir keičiamų komponentų kokybė.

Stabdžių trinkelės yra besidėvinčios dalys. Kaskart automobiliui atvažiavus į remonto dirbtuves, mechanikas turėtų patikrinti trinkelių funkcionalumą ir galimą nusidėvėjimą. Padangų keitimo metas (žiema/vasara) yra ypatingai tinkama ir dažniau pasikartojanti galimybė leidžianti  nuodugniau patikrinti tiek stabdžių trinkeles, tiek diskus.

Kada yra tinkamas laikas keisti stabdžių trinkeles?

Dauguma šiuolaikinių automobilių jau turi elektrinius nusidėvėjimo daviklius, kurie, trinkelėms nusidėvėjus, apie tai praneša prietaisų skydelyje užsidegus atitinkamai lemputei. Taip pat yra ir mechaniniai nusidėvėjimo jutikliai, kurie, trinkelėms susidėvėjus, skleidžia cypiantį garsą. Vizualinio patikrinimo dirbtuvėse metu, 2 - 3 mm frikcinės medžiagos storis gali būti laikomas pagrįstu orientyru. Stabdžių trinkelės turi būti keičiamos dukart dažniau nei patys stabdžių diskai.

Kaip dažnai reikia tikrinti stabdžių trinkeles?

Stabdžiai yra sistemiškai svarbūs komponentai. Kaskart automobiliui atvykus į remonto dirbtuves, mechanikas turėtų apžiūrėti stabdžių trinkeles. Trinkelių keitimas turėtų būti atliekamas kas 30 000 - 60 000 km. Žinoma, šis intervalas taip pat priklauso ir nuo važiavimo bei aplinkos sąlygų. Gan sportiškas važiavimas, dažnas ir stiprus stabdymas kalnuotose vietovėse arba miesto keliuose, didelės transporto priemonės apkrovos ir korozija, nuolat veikia stabdžius. Visus stabdžių komponentus veikia drėgmė arba keliuose barstoma druska. Verta trinkeles tikrinti padangų keitimo metu bei prieš ilgas keliones, pvz., atostogų kelionė automobiliu. Stabdžių diskų keitimas taip pat reiškia ir stabdžių trinkelių keitimą. Nusidėvėjimas yra dažnas procesas. Ši nuostata taip pat taikoma keičiant kiekvienos ašies stabdžių trinkeles. Tokiu būdu kairieji ir dešinieji ratai išlaiko tą patį stabdymo efektyvumą. 

Kokios yra dažniausios klaidos keičiant stabdžių trinkeles? 

Remonto dirbtuvėms darbas su stabdžių trinkelėmis yra ne naujiena. Dėl to kyla rizika dirbti per greitai arba praleisti svarbius veiksmus, pavyzdžiui, išvalyti visas reikalingas dalis. Svarbu visuomet naudoti tik naujas dalis. Pasenusios dalys gali būti purvinos, surūdijusios arba sugedusios. O kreipiančiųjų tepalas neturėtų būti tepamas ant galinės trinkelių dalies, o tik ant stabdžių kaladėlių kreipiančiųjų - priklausomai nuo apkabų dizaino - ant stabdžių apkabų kreipiančiųjų.

Kas yra geros stabdžių trinkelės?

Reikalavimai gerai frikcinei medžiagai gali būti skirstomi į tris kategorijas: saugumas, komfortas ir patvarumas.

Priklausomai nuo specifinio pritaikymo, visi šie faktoriai tarpusavyje turi derėti kiek įmanoma geriau. Tolygus stabdymas kasdienėmis vairavimo sąlygomis pagerina saugumą. Tai, be kita ko, pasiekiama keičiant trinkelių galinėje pusėje esančias plokšteles. Toks atskyrimas sumažina vibraciją ir pagerina stabdymo komfortą. Kuriant stabdžių trinkeles, atsakomoji reakcija, pedalo paspaudimo pojūtis ir nusidėvėjimas pirmiausia priklauso nuo frikcinės medžiagos sudėties. Tačiau stabdžių trinkelėms ir diskams teigiamos įtakos turi ir kitos antrinės priemonės, pvz., lietaus plyšio integravimas ir trinkelių kraštų nuolydis. Jos taip pat apsaugo nuo trinties sukeliamos vibracijos ir triukšmo. Antrinės priemonės gali pakeisti akustinius dažnius į žmonėms negirdimą diapazoną. Dauguma trinkelių neturi tokių antrinių priemonių, nes nereikia keisti dažnio lygio.

Kokie kiti stabdžių komponentai turėtų būti keičiami kartu sustabdžių trinkelėmis?

Bet kuriuo atveju, derėtų patikrinti papildomas dalis, apkabas, laidus ir vamzdelius. Taip pat reikėtų patikrinti ir stabdžių skysčio virimo temperatūrą. Stabdžių trinkelės turi būti keičiamos visuomet, kai tik keičiami stabdžių diskai.