Dvigubos masės smagratis (DMF)

Triukšmas variklio užvedimo metu, važiuojant arba užgesinant variklį 

Neįprastas triukšmas variklio užvedimo metu, važiuojant arba užgesinant variklį yra dažniausiai siejamas su galimu dvigubos masės smagračio (DMF) gedimu. Tačiau triukšmą, iš tikrųjų, sukelia kiti šaltiniai, esantys aplink DMF. Jeigu sumontuojamas naujas DMF (mažesnė vidinė trintis), gali būti, jog triukšmas iš aplinkinių mazgų yra labiau pastebimas.

TRIUKŠMAS VARIKLIO UŽVEDIMO METU

 Galimi nusiskundimai:

• Triukšmas variklio užvedimo metu (pvz. barškėjimas, traškėjimas ir pan.) iš DMF / sankabos / perdavimo srityje.

• Užvedimo procesas užtrunka ilgiau nei įprastai.

• Variklis iš karto po užvedimo veikia ne itin sklandžiai.

Aukštos įtampos kritimas variklio užvedimo metu gali sukelti elektroninių komponentų gedimą ir sugeneruoti klaidos įrašus atmintyje.

 

Galimos klaidų priežastys:

• Nepakankamai įkrautas, sugadintas arba defektuotas akumuliatorius.

• Didelis kontaktinis atsparumas elektrinėms jungtims elektros grandinėje, priklausančioje starteriui ir kintamosios srovės generatoriui.

• Sugadintas arba defektuotas starteris. Dėl nepakankamo srovės stiprumo nutrinti kontaktai.

Starteris nepasiekia transporto priemonės gamintojo nurodytų (-300 rpm) apsukų lygio. Dėl mažo variklio sukimosi greičio atsiranda didelės vibracijos DMF srityje. Per ilgą laiką šios vibracijos sukelia komponento gedimą.

 

Užvedimo greičio tikrinimas

Pastaba prieš tikrinant užvedimo greitį:

• Transmisija turi būti pasiekusi darbinę temperatūrą (atlikite bandomąjį važiavimą).

• Norėdami nustatyti greitį, naudokite tinkamą diagnostinį prietaisą.

• Užtikrinkite, jog bandymo metu variklis neužsivestų (pvz. elektroninis kompresijos bandymas su tinkamu diagnostiniu prietaisu). Atkreipkite dėmesį į transporto priemonės gamintojo specifikacijas.

• Leiskite starteriui pakankamai ilgai suktis ir nuskaitykite greitį (sūkiai per minutę). Jeigu reikalinga pakartokite du ar tris kartus ir apskaičiuokite vidurkį.

 

Galimi sprendimai:

• Patikrinkite akumuliatoriaus būklę. Jeigu reikalinga įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.

• Patikrinkite elektrines jungtis tarp akumuliatoriaus, starterio, generatoriaus ir kėbulo. Jeigu reikalinga nuvalykite elektrines jungtis arba pakeiskite jas.

• Priveržkite elektrines jungtis su gamintojo nurodytu prietaisu ir apsaugokite nuo korozijos.

• Patikrinkite starterio būklę. Jeigu reikalinga suremontuokite arba pakeiskite starterį.

Elektros grandinėje esančių elektrinių jungčių, priklausančių starteriui ir generatoriui, valymas sumažina įtampos praradimą ir pagerina starterio srovės stiprumą. Užteršti kontaktai, priklausantys starteriui, po kelių užvedimo procesų išdegins visus nešvarumus. Variklio sukimosi greitis vėl pasieks transporto priemonės gamintojo nustatytą lygį (-300 rpm).

TRIUKŠMAS VAŽIUOJANT

Galimi nusiskundimai:

• Triukšmas variklio užvedimo metu (pvz. barškėjimas, traškėjimas ir pan.) iš DMF / sankabos / perdavimo srityje.

• Užvedimo procesas užtrunka ilgiau nei įprastai.

• Variklis, iš karto po užvedimo, veikia ne itin sklandžiai.

Benzininiuose varikliuose gali įvykti uždegimo pertrūkiai.

Dyzeliniuose varikliuose gali kilti problemų reguliuojant variklio tuščios eigos apsukas.

 

Galimos gedimo priežastys:

• Benzininiai varikliai: klaidos mišinio paruošime, uždegimo sistemoje ir pan.

• Dyzeliniai varikliai: užteršti įpurškimo elementai, klaidos įpurškimo sistemoje ir pan.

• Važiavimas esant labai mažoms variklio apsukoms.

 

Galimi sprendimai:

• Suremontuokite įpurškimo sistemą.

• Suremontuokite uždegimo sistemą.

• Patikrinkite programinės įrangos būklę ir, jeigu reikalinga, atnaujinkite ją (variklio kontrolės sistema).

• Vairuokite transporto priemonę taip, kaip nurodyta transporto priemonės gamintojo instrukcijose.

 

TRIUKŠMAS UŽGESINANT VARIKLĮ

Galimi nusiskundimai:

• Triukšmas (pvz. barškesys) arba aidėjimas variklio užgesinimo metu.

• Trumpi, stiprūs smūgiai iš DMF / sankabos / transmisijos srities variklio užgesinimo metu.

• Drebėjimas arba barškėjimas iš transmisijos srities.

 

Galimos gedimo priežastys:

• Nepakankamas uždarymo sklendės vakuumo spaudimas.

• Uždarymo sklendė užblokuota mechaniškai.

• Išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvas (EGR) yra užstrigęs arba užsiteršęs.

Dėl tokios konstrukcijos nepakankamas oro tiekimo sustabdymas variklio užgesinimo metu dar labiau suspaudžia DMF spyruokles. Todėl užgesinant variklį, didėja vibracija, o tai savo ruožtu sukelia triukšmą transmisijoje.

 

Galimi sprendimai:

• Nepakankamas uždarymo sklendės vakuumo spaudimas.

• Patikrinkite vakuumo sistemą ir, jeigu reikalinga, suremontuokite ją.

• Patikrinkite ar mechaniniai komponentai laisvai nejuda bei tinkamai funkcionuoja ir, jeigu reikalinga, pakeiskite juos.

Naudodami atitinkamą diagnostinį prietaisą, patikrinkite elektronines uždarymo sklendes ir EGR vožtuvus.