Pirmadienis, birželio 25, 2018

Kada keisti kondicionieriaus džiovintuvą

ĮVADAS
Džiovintuvas – tai filtravimo įrenginys, įmontuotas AC grandinės aukšto slėgio dalyje tarp kondensatoriaus ir išsiplėtimo vožtuvo. Pagrindinis jo uždavinys – filtruoti grandine tekančias daleles ir nešvarumus, sugerti drėgmę. Džiovintuvas taip pat veikia ir kaip aušinimo medžiagos bei lubrikanto talpykla.

PROBLEMA
Džiovintuvas yra itin svarbus optimaliam sistemos veikimui ir kompresoriaus gyvybingumui. Sugeriant drėgmę, AC sistema apsaugoma nuo vidinės korozijos, tuo pačiu metu užtikrinamas ir tinkamas sistemos/kompresoriaus sutepimas. Įvairios dalelės, nešvarumai, metalo atplaišos ir kitos grandine tekančios medžiagos yra kruopščiai išfiltruojamos. Kadangi komponentai apsaugomi nuo pašalinių dalelių, išvengiama jų užsikimšimo ar užsikirtimo. Tai galioja kondensatoriui, išsiplėtimo vožtuvui, garintuvui ir kompresoriui. Nusidėvėjus džiovintuvui ar atsiradus jo pažeidimams, AC grandinė laikui bėgant užsikemša, atsiranda netinkamas slėgis, pablogėja kondicionieriaus veikimas. Tai itin neigiamai veikia sistemos komponentus, o didžiausias pavojus kyla kompresoriui. Siekiant nustatyti gedimą, džiovintuvas paliečiamas ranka. Tiek įėjimo, tiek išėjimo mazgai turi būti šilti, jų temperatūra turi būti daugmaž vienoda. Jeigu kuris nors džiovintuvo mazgas yra šaltas ar pastebimas šerkšnas, galima teigti, kad filtras yra sugedęs.

SPRENDIMAS
Džiovintuvas turi būti keičiamas reguliariai: kas du metus arba kaskart atvėrus grandinę. Kiekvieną kartą pakeitus kompresorių ar atlikus stambaus nuotėkio remontą, visada sumontuojamas ir naujas džiovintuvas. Atliekant serviso procedūras, pavyzdžiui, sistemos praplovimą, džiovintuvui atitinkama procedūra neatliekama – pasibaigus procesui komponentas uždedamas vėl. Dedant priedus, pavyzdžiui, UV dažus, nuotėkio sustabdymo ar praplovimo priemones,
visada vadovaujamasi gamintojo nurodymais. Per didelis papildomų priemonių kiekis ar netinkamas jų naudojimas gali sugadinti džiovintuvą. Naujas džiovintuvas neturėtų būti veikiamas aplinkos oro, pavyzdžiui, nuėmus sandarinimo dangtelius ar atveriant grandinę.

KAS GALI NEIGIAMAI PAVEIKTI DŽIOVINTUVO VEIKIMĄ?

Nusidėvėjimas – Filtravimo ir drėgmės sugėrimo sluoksniai po tam tikro laiko nusidėvi. Džiovintuvas tinkamai nebeatlieka tiek aušinimo medžiagos, tiek alyvos filtravimo funkcijos.

Sistemos atvirumas – Serviso procedūros metu atvėrus sistemą ar atsiradus nuotėkiui, drėgmės sugėrimo medžiaga pradeda kaupti drėgmę iš oro, todėl jos tampa neįmanoma pašalinti iš sistemos. Esant nuotėkiui ar laikant sistemą nepakankamai užpildytą, džiovintuvui taip pat daroma neigiama įtaka.

Per didelis sistemos užterštumas – Įvairios dalelės gali atsirasti naudojant netinkamus priedus (pvz. praplovimo, nuotėkio stabdymo priemones), dėl kurių vyksta cheminės reakcijos, taip pat naudojant ir netinkamus alyvos mišinius ar užsikirtus kompresoriui, esant vidinei korozijai, taip pat dėl aukštos temperatūros karbonizuojantis alyvai. Dėl šių priežasčių džiovintuvas gali greitai užsikimšti.

Sistemoje per daug alyvos – Per didelis lubrikanto kiekis sumažina džiovintuvo galimybę tinkamai filtruoti sistemą – džiovinimo ir filtravimo sluoksniai tampa per daug tepaluoti ar prisigėrę pašalinių medžiagų. Per daug UV dažų ar praplovimo priemonės likučių taip pat gali neigiamai paveikti džiovintuvą.

Kondicionieriaus dziovintuvas

Tarša, atsiradusi įėjimo ir išėjimo mazguose, gali sukelti džiovintuvo užsikimšimą.

Dziovintuvas kondicionieriaus

Įsigėręs ir per daug tepaluotas džiovinimo sluoksnis džiovintuvo viduje.

Kondicionieriaus dziovintuvo pavyzdys

Džiovintuvo viduje nusidėvėję džiovinimo ir
filtravimo sluoksniai.

Kondicionieriaus dviovintuvai

Nusidėvėjęs įstatomo maišelio formos džiovintuvas – į džiovinimo medžiagą įsigėrė per didelis kiekis UV dažų.